Президент Росії Сергій Наришкін, або дитя війни російських спецслужб

Сергій Наришкін дивиться на Володимира Путіна під час інавгурації останнього (Джерело)

Ху із містер Наришкін?

Спадкоємець №3

Головний розвідник Росії

Джерело — Telegram-канал Олексія Венедіктова

Провал у Празі

Джерело — Telegram-канал “Навстречу Трансферу”
Джерело — Telegram-канал Олексія Венедіктова

Президентська кампанія Наришкіна

Джерело — Telegram-канал Олексія Венедіктова
Джерело — Telegram-канал Олексія Венедіктова
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського
Джерело — Telegram-канал “Незигарь”
Джерело — Telegram-канал “Скипетр”
Джерело — Telegram-канал “Скипетр”
Джерело — фільм-розслідування журналістів “Проекту”
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського

Білоруський кейс Наришкіна

Джерело — Telegram-канал “Політджойстик”
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського
Джерело — Telegram-канал Станіслава Белковського

Наступний президент Росії

Ex-deputy minister of information policy of Ukraine. Founder of the Institute for Postinformation Society. Founder of OSINT Academy. Infowars practician.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store